5. ULUSAL TALES BİLİM YAYINLARI

MATEMATİK UYGULAMASI

07 - 08 MART 2020


Kendi okulunda uygula!

Tales Matematik Uygulamasının Amacı

Doğanın dili olan, tüm akademik branşların temelini oluşturan matematik biliminin sevdirilmesini ve özendirilmesini, ulusal düzeyde ortak bir matematik kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, yaratıcı matematik düşünce sistemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Tales Matematik Müzesi,


Öğrencilerin matematik derslerinde edindikleri becerilerin ulusal düzeyde sergilenmesini sağlamak, matematik bilgi ve seviyesinin yaygınlaştırılması amacıyla, ilk kez 2016 yılının Nisan ve Mayıs aylarında Ulusal Matematik Yarışması düzenlenmiştir.


Hakkımızda